Washington Post: Hãy gọi virus là “virus Trung Cộng”

About this website

M.TRITHUCVN.NET
Hãy ngừng gọi virus này là “virus Trung Quốc”. Hãy gọi virus là “virus Trung Cộng”. Cách gọi này chính xác hơn, và chỉ gây khó chịu cho những kẻ xứng…
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.