Tập Cận Bình kẻ kiêu căng ngạo mạn? Bài giảng quá hay của Lm.Phạm Tĩnh “Hãy Lắng Nghe Lời Chúa”

Tập Cận Bình kẻ kiêu căng ngạo mạn? Bài giảng quá hay của Lm.Phạm Tĩnh “Hãy Lắng Nghe Lời Chúa”

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.