Toàn văn phát biểu của TT Donald Trump tại Ấn Độ trước 125 ngàn khán gi

Thuyết Minh Tiếng Việt: Toàn văn phát biểu của TT Donald Trump tại Ấn Độ trước 125 ngàn khán gi

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.