Mỹ sẽ ứng phó ra sao nếu nếu đại dịch virus corona đến?

Ngày 26/2, bà Nancy Messonnier, một quan chức cấp cao của CDC nhận định rằng việc dịch bệnh lan ra ở Mỹ là không thể tránh khỏi. “Đó không phải là câu hỏi có xảy ra hay không, mà là câu hỏi khi nào”.

Ngày 26/2, bà Nancy Messonnier, một quan chức cấp cao của CDC nhận định rằng việc dịch bệnh virus corona (COVID-19) lan ra ở Mỹ là không thể tránh khỏi
M.TRITHUCVN.NET

Mỹ sẽ ứng phó ra sao nếu nếu đại dịch virus corona đến?

Ngày 26/2, bà Nancy Messonnier, một quan chức cấp cao của CDC nhận định rằng việc dịch bệnh virus corona (COVID-19) lan ra ở Mỹ là không thể tránh khỏi

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.