Trung Quốc 1 ngày 4 bác sĩ tử vong, chính quyền tiếp tục làm giả thống kê dịch bệnh

About this website

M.TINHHOA.NET

Trung Quốc 1 ngày 4 bác sĩ tử vong, chính quyền tiếp tục làm giả thống kê dịch bệnh – TinhHoa.Net

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành, bệnh viện Vũ Hán kín hết chỗ, nhiều nhân viên y tế bị nh…

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.