Người càng nhiều dục vọng thì tâm càng loạn, tai họa càng nhiều

About this website

M.TRITHUCVN.NET

Người càng nhiều dục vọng thì tâm càng loạn, tai họa càng nhiều

Một người có ham muốn càng lớn thì áp lực càng nhiều, dục vọng càng mạnh thì càng dễ bị ràng buộc chặt hơn. Khi đã rơi vào vực thẳm…

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.