Bộ máy tuyên truyền Trung Quốc đại bại trước coronavirus

SAIGONNHONEWS.COM

Bộ máy tuyên truyền Trung Quốc đại bại trước coronavirus – Saigon Nho

“Quan trạng bệnh độc bất khả phạ, chỉ yếu đại gia thính đảng thoại” (Coronavirus không đáng sợ, chỉ cần nghe lời Đảng) – đó là một trong những băngrôn giăng nhiều nơi ở Trung Quốc. Bất chấp việc bộ máy tuyên truyền Trung Qu…..

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.