Bác sĩ Bắc Kinh: Chính phủ cử bác sĩ tới Vũ Hán để lấp đầy mồ

M.TRITHUCVN.NET

Bác sĩ Bắc Kinh: Chính phủ cử bác sĩ tới Vũ Hán để lấp đầy mồ

Một bác sĩ tại Bắc Kinh trả lời phỏng vấn của KanZhongGuo cho biết, Chính phủ hủ bại, quan chức vô dụng, cử bác sĩ đến Vũ Hán để lấp đầy mồ

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.