Sau một ngày, Việt Nam tăng thêm 30 ca nghi nhiễm COVID-19

Tính đến sáng ngày 26/2, cả nước có 31 người nghi nhiễm COVID-19, tăng 30 ca so với một ngày trước – theo Bộ Y tế. Ngoài ra, 5.675 người đang được cách ly theo dõi.

#trithucVN

Bộ Y tế cho biết tính đến sáng ngày 26/2, cả nước có 31 người nghi nhiễm COVID-19, tăng 30 ca so với một ngày trước. Ngoài ra, 5.675 người đang được cách ly
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.