Số người chết ở Italia tăng vọt, COVID-19 lan khắp Châu Âu

Hoa Kim Ngo and 3 others shared a link.
Số ca tử vong ở Italia tăng vọt trong ngày 25.2, trong khi các ca nhiễm COVID-19 lan khắp Châu Âu.

TINTUCVIETDUC.NET
Số ca tử vong ở Italia tăng vọt trong ngày 25.2, trong khi các ca nhiễm COVID-19 lan khắp Châu Âu.
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.