Cư dân Vũ Hán khóc than: Trong nhà hết nước, hết lương thực, cầu cứu cũng vô dụng

Hoa Kim Ngo and 11 others shared a link.
Thành phố Vũ Hán đã đóng cửa hơn một tháng, xuất hiện tình trạng bị mất nước, điện, internet. Một ng…
About this website

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.