Người càng trưởng thành thì tâm tính càng ôn hòa và tĩnh lặng

M.TRITHUCVN.NET

Người càng trưởng thành thì tâm tính càng ôn hòa và tĩnh lặng

Thành công đối với một số người mà nói là điều không quá khó, nhưng thành thục, trưởng thành lại là điều rất khó có người làm được, và sự trưởng thành…

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.