Lòng bao dung là một loại trí tuệ và sức mạnh

Lòng bao dung là sức mạnh của cái thiện

Lòng bao dung có thể khiến người ta lại gần nhau hơn và cải thiện mối quan hệ giữa người với người. Cổ ngữ có câu: “Hậu đức tái vật” (đức dày nâng đỡ vạn vật), bởi vì đức là vô tư, là đáng tin cậy nhất. Người càng có nhiều đức thì càng có khả năng chịu tải và có lòng bao dung. Bởi vậy, người có đạo đức có thể gánh vác được trọng trách. Đó là bởi những người đó không ích kỷ và đáng tin cậy.

Một người có chuẩn mực đạo đức càng cao, thì lòng bao dung càng lớn, và càng từ bi hơn. Con người với tiêu chuẩn đạo đức cao sẽ không bị ảnh hưởng bởi danh lợi và sẵn sàng giúp đỡ quan tâm tới người khác hơn, bởi họ từ bi và bao dung độ lượng.

An Hòa

M.TRITHUCVN.NET

Lòng bao dung là một loại trí tuệ và sức mạnh – Trí Thức VN

Rất nhiều khi, lòng bao dung có thể giáo hóa và thuyết phục người khác hơn là sự trừng phạt. Đó là một kiểu “quan tâm và chăm lo trìu mến”.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.