Công ty Mỹ tuyên bố chế tạo thành công vắcxin chống virus corona

Các nhà khoa học tại Greffex Inc và phòng thí nghiệm ở Aurora, Colorado (Mỹ) vừa tuyên bố chế thành công vắcxin chống virus corona, sản phẩm sẽ sẵn sàng cho các thử nghiệm tiếp theo vào những ngày tới.

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.