Cầu Nguyện.

Cầu Nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, có những chuyện xảy ra làm con không vừa ý, khiến ngày sống của con vắng bóng niềm vui. Làm sao con có thể đón nhận mọi sự với nụ cười bao dung, và coi những trắc trở như chuyện bình thường của cuộc sống cho con bình an trước vấp váp của con, và nhẹ nhàng trước vấp váp của người khác.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.