Hàn Quốc thừa nhận khống chế dịch thất bại, nhấn mạnh tình hình ‘rất nghiêm trọng’

Chính phủ Hàn Quốc thừa nhận thất bại trong khống chế dịch Covid19 khi quá tập trung vào việc ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ nước ngoài thay vì trong nước.

About this website

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.