Hoa Kỳ loại Việt Nam, TQ và hơn 20 nước khỏi danh sách nước đang phát triển

Hứa Phi and Trí thức Việt Nam shared a link.

Hoa Kỳ hôm 10/2 đã thông báo loại Việt Nam, Trung Quốc và hơn 20 quốc gia khác ra khỏi danh sách các quốc gia được hưởng quy chế các nước đang phát triển.

About this website

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.