Một bệnh viện của Nhật Bản bị mất trộm 6.000 chiếc khẩu trang

Trần Thị Bích Nga

Để Nga cầm lòng cầm chứ ở nhà bảo vệ mấy hộp khẩu trang..
Muốn đem gửi ngân hàng nhưng lại chưa bao giờ tin ngân hàng.
Nên em phải ở nhà bằng mọi cách nào vệ khẩu trang..

See More

Bệnh viện Chữ thập đỏ của thành phố Kobe, tỉnh Hyogo đã bị mất 6.000 chiếc khẩu trang khi đang được bảo quản để sử dụng trong nội viện.

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.