COVID-19 trường hợp mới: Xét nghiệm đờm âm tính, nước tiểu dương tính

Trong khi dịch bệnh “viêm phổi Vũ Hán” vẫn đang vô cùng gay go, Trung Quốc lại xuất hiện một trường hợp đặc biệt: Một người đàn ông Chiết Giang qua 3 lần xét nghiệm đờm đều hiện kết quả âm tính, nhưng phân và nước tiểu lại cho kết quả dương tính…

Một người đàn ông Chiết Giang qua 3 lần xét nghiệm đờm đều hiện kết quả âm tính, nhưng phân và nước tiểu lại cho kết quả dương tính

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.