Sự khác biệt giữa có tín ngưỡng và không có tín ngưỡng…

Thống khổ lớn nhất của người Vũ Hán không phải thể xác, mà là tâm hồn

Sự khác biệt giữa có tín ngưỡng và không có tín ngưỡng chính là: Người có tín ngưỡng sống là người, người không có tín ngưỡng sống là mệnh. Người Trung Quốc hôm nay đã không còn gì để mất, và vì để bảo mệnh họ đã lựa chọn cách hành xử như mất hết tính người…

Posted by Trí thức Việt Nam on Monday, February 17, 2020

Trí thức Việt Nam

Sự khác biệt giữa có tín ngưỡng và không có tín ngưỡng chính là: Người có tín ngưỡng sống là người, người không có tín ngưỡng sống là mệnh. Người Trung Quốc hôm nay đã không còn gì để mất, và vì để bảo mệnh họ đã lựa chọn cách hành xử như mất hết tính người…
Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.