Bạn có nhất thiết phải đeo khẩu trang không? Còn có các cách nào để phòng ngừa lây nhiễm virus corona?

Bạn có nhất thiết phải đeo khẩu trang không? Còn có các cách nào để phòng ngừa lây nhiễm virus corona?

Posted by BBC News Tiếng Việt on Friday, February 7, 2020

BBC News Tiếng Việt

Bạn có nhất thiết phải đeo khẩu trang không? Còn có các cách nào để phòng ngừa lây nhiễm virus corona?

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.