Quan chức Y tế Mỹ: COVID-19 trên bờ vực trở thành ‘Đại dịch Toàn cầu’

Quan chức y tế Mỹ nói rằng dịch COVID-19 đang trên bờ vực trở thành đại dịch toàn cầu nếu các nỗ lực kiềm chế lây lan không hiệu quả hơn.

M.TRITHUCVN.NET

Quan chức Y tế Mỹ: COVID-19 trên bờ vực trở thành ‘Đại dịch Toàn cầu’ – Trí Thức VN

Quan chức y tế Mỹ nói rằng dịch COVID-19 đang trên bờ vực trở thành đại dịch toàn cầu nếu các nỗ lực kiềm chế lây lan không hiệu quả hơn.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.