Úc: Cả thị trấn nhỏ sợ hãi, phải di tản khi bỗng nhiên bị hàng ngàn con dơi xâm chiếm, bay đầy cả vùng trời

About this website

TINTUCNUOCUC.COM

Úc: Cả thị trấn nhỏ sợ hãi, phải di tản khi bỗng nhiên bị hàng ngàn con dơi xâm chiếm, bay đầy cả vùng trời

Vì là một giống loài được bảo vệ bởi luật nên người dân ở đây đành chọn cách ở trong nhà hoặc là rời đi di tản.

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.