Virus corona: Theo báo Hàn Quốc, Bình Nhưỡng hành quyết người vi phạm lệnh cách ly

Theo báo Nam Hàn Dong-a Ilbo ngày 13/02/2020, một nhân viên thương mại Bắc Hàn vừa từ Trung Cộng trở về, trong lúc bị cách ly, đã đi tới nhà tắm công cộng. Người này đã bị công an bắt giữ và hành quyết ngay lập tức.

Không nên « nhờn » với « kỷ luật sắt » của chế độ Bình Nhưỡng. Một nhân viên thương mại Bắc Triều Tiên vừa từ Trung Quốc trở về, trong lúc bị cách ly, đã đi tới nhà tắm công cộng. Người này đã bị côn…

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.