Tìm hiểu “Kim cổ cách ngôn” của Lương Văn Can

M.TRITHUCVN.NET
Kim cổ cách ngôn là một tác phẩm do Lương Văn Can biên soạn để làm tài liệu giảng dạy về chữ Hán trong trường Nghĩa Thục. Ngoài bìa sách…
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.