Chết 15 phút và sống lại sau khi ‘dây chuyền cầu nguyện’ được vận hành

JNEWSVN.COM
Jnewsvn.com – Một mục sư ở Anh đã chết trong 15 phút, sau đó ông được sống lại và xác chứng “sức mạnh của lời cầu nguyện” đã kéo ông khỏi sự chết.
Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.