Úc: Tái tạo thành công virus corona Vũ Hán, tăng tốc bào chế vắc-xin

Các nhà khoa học ở Trung Quốc đã chia sẻ thông tin di truyền về virus để các bác sĩ tại các quốc gia khác có thể chẩn đoán virus corona ở bệnh nhân. Tuy nhiên, họ đã không chia sẻ một bản sao thực sự của loại virus này…

M.TRITHUCVN.NET
Viện Lây nhiễm và Miễn dịch Peter Doherty ở Melbourne (Úc) đã tái tạo thành công virus corona mới, tạo nên bước đột phá lớn trong việc chế tạo ra vắc-xin

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.