Chỉ một ngày, 1.771 ca mới nhiễm Corona được ghi nhận, tiếp tục gia tăng theo cấp số nhân

Hoa Kim Ngo and 2 others shared a link.
Số người lây nhiễm virus corona ở Trung Quốc tăng vọt lên gần 4500 trường hợp và có tổng 106

 

CHINHTRIVIETNAM.ORG
Số người lây nhiễm virus corona ở Trung Quốc tăng vọt lên gần 4500 trường hợp và có tổng 106
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.