Virus corona : Việt Nam bị chỉ trích ứng phó chậm

Hoa Do and 8 others shared a link.
Chính quyền Việt Nam phản ứng dè dặt trước số 218 du khách từ Vũ Hán đến Đà Nẵng, từ ngày 22/01/2020. Phản ứng chậm trễ của chính phủ gây lo ngại ngay cả trong nội bộ chính quyền.
About this website

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.