Virus Corona gây đại dịch cho loài người là do Trung Quốc thử nghiệm

Hoa Kim Ngo and 10 others shared a link.

Loại mới virus Vũ Hán thử nghiệm cho thấy loại virus mới này – một vài khoa học gia nhận
  • CHỈ CÓ BỌN LÒNG DẠ LANG SÓI MỚI THỬ NGHIỆM LOẠI VIRUT GIÊT NGƯỜI NHƯ BỌN TRUNG CỘNG.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.