Sự thật Người đàn ông cứu 669 đứa trẻ mà 50 năm sau Thế Giới mới biết tên ông

Sự thật Người đàn ông cứu 669 đứa trẻ mà 50 năm sau Thế Giới mới biết tên ông

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.