Khủng hoảng toàn diện về niềm tin – bước cuối cùng.

8 hrs

Image may contain: 9 people, people smiling, crowd
Nguyễn Đình Ngọc

Khủng hoảng truyền thông – bước thứ nhất

Khủng hoảng chính trị – bước thứ hai

Khủng hoảng ngoại giao – bước thứ ba

Khủng hoảng kinh tế – bước thứ tư

Khủng hoảng toàn diện về niềm tin – bước cuối cùng.

Tất cả do người CSVN tạo ra từ vụ Đồng Tâm. Đừng đổ thừa cho bất cứ một người dân nào cả.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.