Học giả Trung Quốc đánh cắp nghiên cứu của Đại học Harvard bị bắt

Le Tu Ngoc and 2 others shared a link.
Một học giả Trung Quốc đến thăm Đại học Harvard đã bị giới chức Mỹ bắt giữ vì phát hiện đánh cắp bản mẫu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mang về nước.

Một học giả Trung Quốc đến thăm Đại học Harvard đã bị giới chức Mỹ bắt giữ vì phát hiện đánh cắp bản mẫu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mang về nước.

Ông Trịnh khai rằng dự định khi về nước sẽ gửi các bản mẫu này đến Bệnh viện Kỷ niệm Trung Sơn và công bố kết quả nghiên cứu ở Trung Quốc dưới tên riêng của mình để phát triển sự nghiệp nghiên cứu.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.