Thi hài Thánh Nữ Bernadette nguyên vẹn sau hơn trăm năm

SVCONGGIAO.NET
Câu nói hay của Thánh nữ Bernadette: “Người tin thì không cần giải thích, người không tin thì có giải thích cũng vô ích”. Điều đáng lưu ý là các nữ tu hồi đó được an táng trong một hòm gỗ thông và không được ướp hương thơm như n…
Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.