Sống và cầu nguyện…

https://www.facebook.com/Vaticannew/videos/2110094419300144/?t=8

Sống & Cầu Nguyện

🇻🇦 Lạy Chúa ! Xin đến giữa cuộc đời chúng con, giúp sức cho chúng con để chúng con luôn vượt qua mọi gian khổ thử thách trong cuộc sống.

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.