Tiền quan tham nộp lại vì đâu và ở đâu?

 

RFA.ORG
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho cựu Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son vào ngày 27/12 đã xác nhận với truyền thông trong nước là gia đình ông Son đã nộp thêm 45 tỷ đồng tiền mặt để khắc phục hậu quả cho hành vi nhận...
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.