Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ sẽ mở cho

Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ sẽ mở cho – Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019 – Lm. Lê Quang Uy.

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.