Khư Khư Giữ Mãi Nắm Khổ Đau. Khổ? Thời Vẫn Khổ, Đau Vẫn Đau-Cha Micae Phạm Quang Hồng

Khư Khư Giữ Mãi Nắm Khổ Đau. Khổ? Thời Vẫn Khổ, Đau Vẫn Đau-Cha Micae Phạm Quang Hồng

Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.