Một triệu người biểu tình ở Hồng Kông, báo chí Trung Quốc im lặng

VI.RFI.FR|BY RFI TIẾNG VIỆT
Cả một biển người biểu tình hôm qua 08/12/2019 trên các đường phố Hồng Kông, chứng tỏ sức sống mãnh liệt của phong trào đòi dân chủ, sau sáu tháng liên tục xuống đường chống chính quyền thân Trung Quốc. Tuy nhiên báo chí Hoa lục gi…..
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.