11 công việc phổ biến ngày nay nhưng không tồn tại vào 20 năm trước

Trí thức Việt Nam
Công nghệ liên tục thay đổi cách chúng ta làm việc, sống và giải trí. Từ việc trở thành influencer (người có tầm ảnh hưởng) nhờ các mạng xã hội đến các chuyên viên nội dung, có rất nhiều công việc phổ biến ngày nay không hề tồn tại vào 20 năm trước.

 

M.TRITHUCVN.NET
Công nghệ liên tục thay đổi cách chúng ta làm việc, sống và giải trí, có rất nhiều công việc phổ biến ngày nay không hề tồn tại vào 20 năm trước.
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.