Vụ Hồ Duy Hải: Tang vật được mua… ngoài chợ?

About this website

VIETNAMNET.VN
Có nhiều dấu hiệu vi phạm trong quá trình tố tụng vụ án Hồ Duy Hải, tuy nhiên các phiên xử đều đánh giá là không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến bản chất vụ án.
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.