NHÀ KHOA HỌC BỊ TỬ HÌNH

NHÀ KHOA HỌC BỊ TỬ HÌNH

Đó là Antoine Laurent de Lavoisie, một trong những nhà hóa học vĩ đại nhất lịch sử. Ông đã có những đóng góp vô cùng to lớn như tìm ra định luật bảo toàn khối lượng, đề ra lý thuyết về sự ôxi hóa các chất năm 1777, đã đập tan sự thống trị từ nhiều thế kỷ trước đó của thuyết nhiên tố.

Với những đóng góp đó, ông trở nên bất tử trong ngành hóa học, được xem là cha đẻ của ngành hóa học hiện đại. Tuy nhiên cuộc Cách mạng Pháp năm 1789 đã khiến ông bị xử tử khi mới 51 tuổi. Do là quan chức thu thuế nên ông trở thành kẻ thù của cách mạng.

Ông bị kết án tử hình ngày 8 tháng 5 năm 1794.

Trước khi bị xử tử, ông đã xin phép được hoàn thành nốt một thí nghiệm quan trọng nhưng quan tòa nói rằng: “Nền cộng hòa không cần các nhà khoa học hay hóa học…” và ông bị xử tử ngay chiều hôm đó.

Nhà toán học Joseph Louis Lagrange, một trong những người bạn của ông, đã phát biểu: “Chỉ trong phút chốc người ta chặt cái đầu của Lavoisier nhưng nước Pháp trong một trăm năm nữa cũng không thể tìm đâu được một cái đầu như thế!”.

@@@@

Cứ cho rằng hai vị giáo sĩ truyền đạo (linh mục) Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes tạo ra chữ viết tiếng Việt là nhằm mục đích truyền đạo, một phần trong chính sách xâm lược Việt Nam của các thế lực thực dân phương Tây vào thế kỷ 17. Cứ cho là thế đi để khỏi tranh luận mục đích ban đầu tạo ra chữ viết tiếng Việt của hai vị này là gì, có phải vì yêu Việt Nam hay không.

Tôi muốn phát biểu ý kiến là thái độ của chúng ta có nên đồng nhất hai nhà khoa học ngôn ngữ có công cực kỳ to lớn trong việc duy trì, truyền bá và phát triển tiếng Việt với hai nhà truyền đạo thuần tuý? Không có hai ông ấy vẫn còn có hàng trăm nhà truyền đạo khác?

Thực dân Pháp xâm lược và cai trị, bóc tột tài nguyên và sức người chúng ta. Họ xây dựng thành phố, đường xá, cầu cống. Chẳng nhẽ ta phải đập đi hết vì những thứ đó là sản phẩm của Chủ nghĩa Thực dân hay sao?

Họ xây trường học, bệnh viện, trường Mỹ thuật v.v. với mục đích đào tạo cán bộ cho họ trong hệ thống cai trị thuộc địa.

Họ đưa văn hoá, khoa học kỹ thuật và nghệ thuật hiện đại vào Việt Nam lúc đó quá ư lạc hậu.

Song cũng chính từ những trường thuộc địa nói trên đã sản sinh ra những nhà văn hoá, chính trị quân sự lỗi lạc của Việt Nam và cũng chính những sản phẩm của nền giáo dục đô hộ đó đã lãnh đạo nhân dân lật đổ ách đô hộ.

Tôi không tưởng tượng được ngày 2/9/1945 cụ Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập nếu không có chữ quốc ngữ thì cụ viết và người đời sau đọc bằng thứ chữ giun dế gì?

Hai nhà khoa học ngôn ngữ Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes có xứng đáng được vinh danh hay đáng xử tử giống như nhà hoá học lỗi lạc người Pháp?

PHAN CHI

Image may contain: 3 people, hat and closeup
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.