Tuyên ngôn chấn động nhân tâm của người biểu tình Hồng Kông

TINHHOA.NET
Phong trào phản đối dự luật dẫn độ của người Hồng Kông đã kéo dài hơn ba tháng, và vào ngày ‘quốc th…
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.