bức tượng THUYỀN NHÂN VIỆT NAM !

Image may contain: 2 people, cloud, sky and outdoor

Bau Thong Chinh is with Đặng Hoàng Sơn and 2 others.

Cuối cùng, cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản vùng GTA- Toronto và các vùng phụ cận cũng có được bức tượng THUYỀN NHÂN VIỆT NAM !

Xin chân thành cảm tạ quý anh chị trong “Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam” và mọi đóng góp của toàn thể bà con trong cộng đồng !

Đặc biệt cám ơn nhà điêu khắc ViVi Võ Hùng Kiệt !

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.