THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH – CÁNH ÉN BÁO MÙA XUÂN VĂN HỌC CHỮ QUỐC NGỮ THẾ KỶ XIX

THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH – CÁNH ÉN BÁO MÙA XUÂN VĂN HỌC CHỮ QUỐC NGỮ THẾ KỶ XIX

Mạnh Thường Quân là người rất giàu, Phùng Huyên dùng tất cả tiền nợ để mua nghĩa cho Ngài

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.