Người Việt Nam chạy trốn

Người Việt Nam chạy trốn
Từ khi nào, vì đâu?
Vì cộng sản Nga Tàu
Như một bày quỷ đỏ
Lúc vô hình như gió
Lúc hiện hình ác nhân

Sau 1 9 7 5
Người Việt phải vượt biên
Như người tù vượt ngục
Thoát nanh vuốt búa liềm

Vượt biển, thuyền mong mong
Dù bão tố, hải tặc
“Dù làm mồi nuôi cá
Hay má phải nuôi con”
Dù ngồi tù nhiều lần…
Dù bỏ nhà mặt phố…
Vẫn nhất quyết phải đi

Nay con đường lao nô
Thêm một con đường thoát
Và con đường du học
Đào thoát nhẹ nhàng hơn
Rồi con đường hôn nhân
Thoát mau mau kẻo trễ

Nhiều kẻ tụng Mác Lê
Cướp được do thể chế
Cũng sợ búa, sợ liềm
Thoát nhờ đông hồ tệ

Có lối thoát sang chảnh
Đi nhờ hẳn chuyên cơ

Nhiều người Việt bí kế
Thoát theo đường buôn người
Bao hiểm nguy rình rập
Mất mạng, tiền cũng tiêu
….
Trăm ngàn lối chạy trốn
Đi khỏi xứ thiên đường
“Xứ dân chủ vận lần
Đang thời kỳ rực rỡ”

Vì sao lại như thế?
Như cái tát thẳng tay
Vào mặt lũ cuồng cộng
Chỉ lừa dối là hay…

Ba mươi chín mạng người
Trong cái “công” giá lạnh
“Chết vì không thở được”
Chết vì phải chạy trốn
Trốn vì mất tự do…
Như Ba Chín linh hồn
Cất tiếng nói trong mơ
Tự do hay là chết?

TB, SG 28/10/2019

Image may contain: 2 people, text
Image may contain: 1 person, night
Image may contain: 4 people, outdoor
Image may contain: 4 people
Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.