Việt Nam đưa căng thẳng Biển Đông ra Liên Hiệp Quốc, tránh nói tên Trung Quốc

QUỐC KHÁNH HOÀNH TRÁNG TỚI NƠI RỒI LÀM SAO DÁM …

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.