Donald Trump: “Chúng ta đang giành lại những gì đã mất”

Donald Trump: "Chúng ta đang giành lại những gì đã mất"

Donald Trump: "Chúng ta đang giành lại những gì đã mất"Tôi đã thực hiện thêm một lời hứa. Nếu người khác cho phép Trung Quốc tự do cướp bóc nền kinh tế Mỹ 500 tỷ đô la Mỹ kim mỗi năm, không phải hàng triệu, mà là hàng tỷ đô la mỗi năm, thì chúng ta đang khẳng khái tuyên bố rằng những kẻ cướp trên công sức và tiền tài của nước Mỹ sẽ không còn cơ hội nữa.

Posted by Đại Kỷ Nguyên – Tin nhanh on Sunday, August 25, 2019

Đại Kỷ Nguyên – Tin nhanh

Donald Trump: “Chúng ta đang giành lại những gì đã mất”

Tôi đã thực hiện thêm một lời hứa. Nếu người khác cho phép Trung Quốc tự do cướp bóc nền kinh tế Mỹ 500 tỷ đô la Mỹ kim mỗi năm, không phải hàng triệu, mà là hàng tỷ đô la mỗi năm, thì chúng ta đang khẳng khái tuyên bố rằng những kẻ cướp trên công sức và tiền tài của nước Mỹ sẽ không còn cơ hội nữa.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.