“Giáo hội là bệnh viện chiến trường”, ưu tiên chăm sóc các bệnh nhân và người yếu đuối nhất

VATICANNEWS.VA
Giáo hội như nơi đón tiếp những người đau khổ nhất và người đau khổ luôn là ưu tiên của Giáo hội trong mọi thời đại. Giáo hội không sợ hãi những người …
Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.