Chuyện một nhà sư gốc Việt ăn mặn và có vợ

Tìm hiểu Sư Phật giáo được công nhận để tu hành phải có bằng cấp , phải được cảnh sát clear tình trạng trong sạch chưa bao giờ phạm pháp và quan trọng
Cha Truyền con nối

Chẳng thà như vậy còn hơn ban ngày là Thầy ban đêm thành ….

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.